Duyurular

RÜZGÂR ENERJİSİ Featured

Written by 
(0 votes)

“Kullandığımız enerjiye ne kadar ödemeye razıyız?”, “Toplumun ne kadar enerjiye ihtiyacı var?”, “Çevreye verdiğimiz zararın ne kadarını kabul edebiliriz?” gibi sorular üçgenin yapısını anlamaya yardımcı olabilir. Enerji üçgeni herhangi bir enerji sisteminin yarar ve zararlarını ile birlikte, tamamlayıcı enerji kaynaklarının da gerekliliğini tanımlamaktadır. Günümüzde hiçbir enerji kaynağı tüm üç kavram için de en uygun seviyeye gelebilmiş değildir.1 Rüzgâr enerjisi açısından enerji üçgeni bileşenleri asağıdaki gibi yorumlanabilir:

 

 • Arz

  Güvenliği

  İklim

  ve

  Çevre

  Rekabet
  İklim ve Çevre

Tüm enerji kaynaklarının çevreye belirli oranlarda zararı vardır. Rüzgâr enerjisi yenilenebilirdir ve tüm kullanım ömrü boyunca esasen hiç karbon emisyonuna sebep olmaz. Rüzgâr türbininin uygulanma yerine bağlı olarak sebep olabileceği kısıtlı çevre zararları içerisinde kuş ve yarasa ölümleri sayılabilir. Ayrıca bazı kesimler kendi bölgelerinde gördükleri rüzgâr türbini görüntüsünden rahatsızlık duyabilir.-

 • Arz Güvenliği

Rüzgâr kaynağı yenilenebilirdir ve dışa bağımlılığı arttırmaz; böylece güvenli bir şekilde gelişip uygulanabilir. Rüzgâr enerjisi uygun şartlardaki rüzgâra bağımlıdır, çok az veya aşırı derece fazla rüzgâr hızları elektrik üretiminin geçici süreli durmasına sebep olur. Bu bağımlılık rüzgâr enerjisinin arz güvenliğini düşürmektedir. Bu sebeple tüm rüzgâr enerjisi santrallerinin kaynak açısından mümkün olan en yüksek alanlara kurulması gerekmektedir.

 • Rekabet

Rüzgâr enerjisi hiçbir yakın maliyetine sahip olmazken, üretilen kilovat saat elektrik başına toplam maliyeti yatırım sırasındaki önemli kalemler sebebiyle yüksek kalmaktadır. Ayrıca yeni santraller için mevcut şebeke kapasitesinde iyileştirme ihtiyacı mevcuttur. Günümüzde rüzgâr enerjisi uygulamaları yüksek oranda destek mekanizmalarına bağlıdır, yeni teknolojiler, altyapı iyileştirmeleri ve karbon emisyon fiyatlarındaki yükselme gelecekte rüzgâr enerjisi daha rekabetçi yapacaktır.

 • Rüzgâr Enerjisinin Tarihi

İnsanoğlu binyıllardır rüzgâr enerjisini kullanmaktadır. Rüzgârın bilinen ilk kullanımı Mısırlılar zamanındaki yelkenli teknelerdir. Ortaçağlarda kullanılmaya başlanan yel değirmenlerinin sağladığı su ile tarımcılık anlamında büyük bir gelişme sağlanmıştır. 1800lerde Kuzey Amerika kullanılan yel değirmenleri demiryolları başta olmak üzere birçok alanda hızlı bir gelişime katkıda bulunmuştur.

Elektrik üretimi amaçlı rüzgâr kullanımı 19. yüzyılın sonlarında başlamış olsada modern rüzgâr türbinlerinin tarihi 1970 yıllardan başlar. 1973 yılındaki Petrol Krizi bu alandaki teknolojik gelişmeler için en önemli faktör olmuştur. Danimarka bu bağlamda petrol bağımlılığını düşürmek amacıyla rüzgâr enerjisi teknolojilerini geliştirmeye yönelen ilk Avrupalı ülkelerden biridir. Danimarka bu erken karar sayesinde günümüzde rüzgâr enerjisinden elektrik üretim payının en yüksek olduğu ülkedir; 2013 yılı için toplam üretimin %33,20 sini rüzgâr enerjisinden elde etmiştir.2

80’li yıllardan bu yana hızlı bir teknolojik gelişmeye içine giren rüzgâr enerjisi endüstrisi aynı rüzgâr kaynağından daha çok enerji kazanma amacıyla özellikle daha uzun kanatlar, gelişmiş güç üniteleri ve fiber plastiklerin kullanılmının iyileştirilmesi ile güç kapasitelerini yükseltmiştir. Birden fazla türbinin kullanıldığı rüzgâr çiftliklerinin uygulanması artmıştır. 1985 yılında ortalama 7-8 metre olan kanat uzunlukları günümüzdeki yaygın uygulamalarda 50-60 metre arasında değişmektedir. 80metre uzunluktaki ilk uygulamalar mevcuttur. Güç kapasitesi anlamında da aynı büyüme görülmektedir; 0,5 MW civarında olan 1985 yılı kapasitesi günümüzde 8MWlara kadar dayanmaktadır.

 • Nasıl Çalışır

Rüzgâr türbini rüzgâr enerjisini, başka bir deyişle havadaki kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.  Rüzgâr türbin kanatlarını(1) ve göbeği hareket ettirerek rotora (2) bağlı türbin şaftını (5) çevirir. Bu şaft elektrik üretimini sağlayan jeneratöre (7) bağlıdır ve tüm bu aksamlar türbin kulesinin (15) üstünde nasel (11) adı verilen kısımda yer alır. Dişli kutulu sistemlerde dişli kutusu (6) rotor ile jeneratör arasında yer alır ve bu sayede rotordan elde edilen düşük hızı jeneratöre uygun bir hıza çevirir. Sapma sistemi (13-14) adı verilen kısım kule ile nasel arasında yer alır ve türbinin rüzgâr esme yönüne doğru konumlanmasını (dönmesini) sağlar. Türbin üzerindeki rüzgâr hız ölçer (9) ve yön ölçer (10) sayesinde yönlerden esen rüzgârı takip eden ve bu rüzgârdan en iyi faydayı sağlayan bir otomatik takip sistemi kurulmuş olur.

Türbin kanatları özel aerodinamik tasarımlarda ve genellikle çok dayanıklı cam elyafıyla güçlendirilmiş plastikten ve karbon fiberden üretilir. Kanatlarda yıldırım koruyucuları ve buzlanma önleyici ısıtma sistemleri mevcuttur. Rüzgâr türbinleri tam otomatik kontrol sistemine sahip olsa da uzaktan izleme ve kontrol sağlanır. Eğer çalışma sırasında bir sorunla karşılaşılırsa kontrol sistemi bunu algılar ve hata mesajını kontrol mesajına yollar. Verimli ve doğru bir çalışma için düzenli bakım ve kontroller uzman teknisyenler tarafından yapılır.

 • Rüzgâr Çiftlikleri

Rüzgâr türbinleri genellikle gruplar halinde konuşlandırılır, bu çoklu türbin gruplarına rüzgâr çiftlikleri ya da rüzgâr enerji santrali (RES) adı verilir. Büyük rüzgâr çiftlikleri yüzden fazla türbinden oluşabilir ve tüm türbinler iletim hatlarına bağlı şekildedir. Rüzgâr türbinlerinin saha seçimlerinde ve konuşlandırılmalarında detaylı analiz ve hesaplar yapılır. Bu değerlendirmelerin içinde, rüzgâr potansiyeli, coğrafi ve zemin özellikleri, çevre etkileri gibi bir çok değişken yer alır. Yerleşim yerlerine uzaklığı ve sosyal etkilerde önemli bir değerlendirme konusudur.  Türbinlerin kendi aralarındaki etkileşimlerde göz önüne alınarak rüzgâr esme yönü doğrultusunda 4 ila 10 rotor çapı mesafede aralıklarla yerleştirilir; bu sayede verim kayıpları en aza indirilir.

Rüzgâr türbinleri sadece yeterli rüzgâr hızlarında elektrik üretebilir. Az rüzgârlı veya rüzgârın esmediği anlarda türbin bekleme halinde kalır. Yeterli rüzgâr hızına ulaşıldığında (yaklaşık 3-4 m/s) türbin çalışmaya ve elektrik üretmeye başlar.  Türbinlerin en yüksek güç değerine ulaştığı rüzgâr hızı 12-14 m/s arasında değişir. 25 m/s gibi çok yüksek rüzgâr hızlarında, kanat üzerindeki rüzgâr yükü çok fazlalaştığından türbin durur ve olası hasarlar engellenmiş olur.

Rüzgâr türbinleri santral içindeki hatlar yardımıyla santral şalt merkezine bağlıdır. Buradaki trafo yardımıyla santralde üretilen tüm elektrik enerjisi voltajı iletim şebekesi voltajına yükseltilir. Böyle iletim hattı yardımıyla bölgesel trafo merkezlerine elektrik aktarımı sağlanır.

Rüzgâr enerji santrallerinin kazançlı bir yatırım olabilmesi için, iyi rüzgâr potansiyeline sahip olması şarttır.  Bilgisayar programları yardımıyla coğrafi özellikler hesaba katılarak rüzgâr potansiyelinin iyi olduğu yerler teorik olarak hesaplanır. Bu ilk olası saha seçildikten sonra, saha içi rüzgâr ölçümleri, coğrafi çevre özellikleri, mevcut yollar, iletim hatları, yerleşim yerleri ve çevre etkileri de göz önüne alınarak detaylı bir değerlendirme yapılır.

Teorik rüzgâr enerjisi hesapları saha ölçülen rüzgâr hızları ile geliştirilir. Rüzgâr hızları genellikle rüzgâr ölçüm istasyonları yardımıyla farklı yüksekliklere yerleştirilmiş rüzgâr ölçerler (anemometer) ile ölçülür. Doğru ve güvenilir bir analiz için mevsimsel değişimleri de içine alacak şekilde uzun süreli (en az bir yıl) rüzgâr ölçümleri alınır.

En uygun rüzgâr santral yerleşimleri genellikle rüzgârın kuvvetli ve düzenli yönde estiği kıyılar ve açık alanlardır. Bunun yanında iletim hatlarına yakın olmaları da kayıpların azaltılması anlamında önemli bir kriterdir.

Kaynaklar:             [1] Altı Enerji Kaynağı - Tek Enerji Sistemi, Vattenfall, 2012

                                    [2] http://www.cleanlineenergy.com/technology/wind-and-solar [29.11.2014}

                                    [2] Danimarka Rüzgâr Enerjisi Birliği

                                    [3] Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği

Read 1740 times
More in this category: « ALTERNATİF ENERJİ BİYOGAZ