Hakkımızda

İZMİR ENERJİ KOOPERATİFİ

Mayıs 2015’de TOBB İZMİR GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İcra Komitesinin bir projesi olarak yola çıkan İZMİR ENERJİ KOOPERATİFİ gerekli mevzuat süreçlerinin tamamlanmasından sonra AĞUSTOS 2016 tarihinde kurulmuştur.

            Kuruluşun amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak,

-           Dünyamız için temiz enerji üreterek doğaya saygılı bir üretim sağlamak,

-           Ülkemizin en büyük cari açık kalemi olan enerji alımını ülkemiz içerisinde üreterek ekonomiye katkı sağlamak,

-           Kooperatif olgusunu arttırarak tüketim birleştirme ile ortakların kendi elektriklerini daha ekonomik bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır.

KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDAN ALINAN AMAÇLAR

-       Enerjinin tüketileceği yerde üretilmesi ile yerel kaynakların yerel halk tarafından kullanılması,

-       Enerji sistemimizdeki kayıp oranlarının azaltılması,

-       İstihdam üzerinde yaratacağı olumlu etki,

-       Toplumun ekonomiye katılımı ve enerji konusunda söz sahibi olabilmesi,

-       Enerjide tekelleşmeyi önleyerek enerji fiyatlarının düşürülmesi,

-       Sermayenin tabana yayılması,

-       Yerel kalkınmayı sağlaması,

-       Çevreye olumlu etkisi,

-       Özellikle ülke enerji bağımlılık oranlarının düşürülmesi